Van 5 havo naar 5 vwo
Als je je havo-diploma hebt behaald, is er de mogelijkheid om bij ons op school door te stromen naar 5 vwo. In dat geval doe je 5 en 6 vwo bij ons op school en kun je dus na twee extra jaar onze school verlaten met een vwo-diploma.

Om hiervoor in aanmerking te komen, kennen we een drietal voorwaarden:

 • We raden sterk aan een extra vak in je havo-pakket te kiezen. Als je nu nog geen extra vak in je profiel hebt, kun je die kiezen als je start in 5 vwo. In dat geval heb je de keuze uit:
  Bedrijfseconomie – Informatica – Maatschappijwetenschappen – Muziek – Tekenen
 • Je moet wiskunde in je profiel hebben. Je volgt op het vwo dezelfde soort wiskunde (A of B) als je op de havo gevolgd hebt.
 • Je moet een tweede moderne vreemde taal in je profiel hebben. Dit kan Duits of Frans zijn. Je kunt hier vrijstelling voor krijgen als:
  je dyslectisch bent of een andere taal -of zintuiglijke stoornis hebt;
  de tweede moderne vreemde taal het behalen van het eindexamen verhindert (alleen bij NG of NT);
  – je moedertaal een andere is dan Nederlands, Engels of Fries.

Wij adviseren de overstap van havo naar vwo alléén te maken als het gemiddelde van schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen minimaal een 6.7 is.

Moet je een nieuw profielwerkstuk maken als je doorstroomt van havo naar vwo?
Ja. Je profielwerkstuk moet het niveau hebben van het vwo, daarom zal je een nieuw profielwerkstuk moeten maken.

Hoe meld ik mij aan voor de doorstroom naar 5 vwo?
Vul deze bijlage in om de aanmeldprocedure te starten. Je gaat eerst langs al jouw docenten om hen te vragen of zij denken dat jij succesvol kan zijn als je de overstap naar het vwo zou maken. Vervolgens vul je het profiel in dat jij graag zou willen hebben op het vwo. Tot slot heb je een intakegesprek met de decaan havo en de decaan vwo samen. Dit proces start door de bijlage in te vullen en de heer Ducaat te doen toekomen.