Kalender

Periode 2– November: informatieavond voor leerlingen en ouders over profielkeuze
– Decaanles tijdens mentoruur: gebruik Studiekeuzeapp
– Gastlessen tijdens mentoruren over ‘nieuwe vakken’:
bedrijfseconomie
informatica
maatschappijwetenschappen
muziek
tekenen
– Tijdens mentoruren tijd voor opdrachten Studiekeuzeapp
Periode 3– Woensdag 31 januari: voorlopige profielkeuze in Zermelo
– Gesprekjes met decaan n.a.v. voorlopige profielkeuze
– Tijdens mentoruren tijd voor opdrachten Studiekeuzeapp
Periode 4– Dinsdag 14 mei: definitieve profielkeuze in Zermelo
– Eventueel gesprekjes met decaan n.a.v. definitieve profielkeuze. Profielwijzigingen

Toelichting bij het kiezen van je profiel:

  1. Vakken in het gemeenschappelijk deel zijn voor iedereen hetzelfde, hier is geen keuzemogelijkheid.
  2. Kies één van de vier profielen. Ieder profiel bevat vier vakken in het profieldeel.
  3. Kies één vak in het vrije deel.
  4. Kies eventueel nog een extra vak. Een extra vak is toegestaan bij minimaal een 7.0 gemiddeld. Tussen 6.5 en 7.0 word je besproken in de bevorderingsvergadering. Bij een gemiddelde lager dan 6.5 is een extra vak niet toegestaan.

Na 5 havo overstappen naar 5 vwo:
Leerlingen die het havo-diploma op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest hebben behaald, kunnen instromen in 5 vwo om uiteindelijk ook het vwo-diploma te behalen. Om deze overstap mogelijk te maken, dient de leerling eindexamen te hebben gedaan in:

  1. wiskunde A of wiskunde B;
  2. een tweede moderne vreemde taal: Duits of Frans.

De leerling kan vrijstelling krijgen voor de tweede moderne vreemde taal als:

a. hij/zij dyslectisch is of kampt met een andere taal -of zintuiglijke stoornis;
b. de tweede moderne vreemde taal het behalen van het eindexamen verhindert (alléén bij de profielen Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek);
c. de moedertaal van de leerling een andere is dan Nederlands, Engels of Fries.

Daarnaast adviseren wij de leerling in 3 havo om een extra vak in zijn/haar profiel nemen. Als de leerling geen extra vak in zijn/haar profiel heeft, kan de leerling deze kiezen als hij/zij start in 5 vwo. In 5 vwo is dit namelijk wel een verplichting.

Wij adviseren de overstap van havo naar vwo alléén te maken als het gemiddelde van schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen minimaal een 6.7 is.

In 4 havo kun je een aantal vakken kiezen waar je misschien nog nooit van gehoord hebt.

Uitleg over het vak Bedrijfseconomie

Uitleg over het vak Informatica

Uitleg over het vak Maatschappijwetenschappen

Uitleg over het vak Muziek

Uitleg over het vak Tekenen

Uitleg over het vak Wiskunde A en B

Studiekeuzeapp
Download de Studiekeuzeapp in de Play Store of App Store en maak de opdrachtjes in ‘Mijn LOB’. Dit ga je tijdens je mentoruren doen, maar kun je ook zeker in je vrije tijd doen!

Wil je weten welk profiel je nodig hebt voor welke opleiding?
Check de tool Van Profiel naar Studie

Voorbereiding: Wie ben ik?
Voordat je een van de vier profielen kiest, is het goed om je te verdiepen in jezelf. Stel jezelf eens de volgende vragen:
– Wat vind ik leuk? Wat zijn mijn interesses? Wat doe ik graag in mijn vrije tijd?
– Wat zijn mijn talenten? Wat heb je gedaan waar je trots op bent?
– Wat voor type ben ik? Welke kenmerken heb je? (praktisch, behulpzaam, stressbestendig…)
– Welke vakken vind ik interessant?

Je hoeft deze vragen niet alleen te beantwoorden. Praat eens met je ouders, vrienden, mentor en decaan. Zij kunnen je helpen bij het schetsen van een beeld van jezelf. Schrijf het op, tik het in je telefoon of maak een mindmap. Zo kun je het altijd nog eens teruglezen.