Wil je weten welke opleidingen er zijn?
Download de Studiekeuzeapp in de Play Store of App Store en check de Keuzegids! Ook vind je veel info op studiekeuze123.nl.

Wat zijn je opties in het HBO?
HBO Bachelor – 4 jaar
Een HBO Bacheloropleiding is de eerste fase van een opleiding aan een hogeschool. Aan de hogeschool duurt de bachelor vier jaar. Als je de opleiding hebt behaald, ontvang je een bachelortitel. Dit is een titel die internationaal gebruikt wordt. De bachelortitel mag je achter je naam vermelden. Er zijn verschillende varianten, afhankelijk van de opleiding die je hebt gevolgd (bijv. Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Arts (BA) of Bachelor of Economics (BEc). Na een bacheloropleiding kun je een baan gaan zoeken of bijvoorbeeld een masteropleiding gaan volgen.

HBO Associate Degree – 2 jaar
Ben je helemaal klaar met je boeken, maar wil je geen MBO gaan doen? Dan is de HBO Associate Degree misschien iets voor jou! Tijdens een Associate Degree ga je heel veel stagelopen. Je hebt soms maar 1 dag in de twee weken school en de rest van de tijd loop je stage. Hetgeen dat je dus in de schoolbanken hebt geleerd, breng je meteen in de praktijk. De Associate Degree duurt twee jaar. Heb je de opleiding afgerond, dan kun je een baan gaan zoeken of bijvoorbeeld toch nog doorstromen naar een soortgelijke HBO Bachelor (vaak mag je dan in jaar 3 instromen).

Open dagen
Wil je meer weten over een opleiding of wil je sfeer proeven op een hogeschool?
Check de Open Dagen kalender

Meelopen

Student zijn voor één dag? Dat is mogelijk wanneer je gaat meelopen. Je wordt gekoppeld aan een student en volgt samen zijn/haar echte colleges. Op deze manier maak je een gewone lesdag mee. Ondertussen kun je vragen stellen aan de student of een van de docenten. Waar een dagje proefstuderen echt gericht is op de inhoud van de opleiding, gaat meelopen ook over het ervaren van het studentenleven. Ga naar de website van de opleiding en kijk of je een dagje kunt meelopen met een student. Als je dit gaat doen, geef het dan aan bij je decaan, dan regelt hij dat je hiervoor vrijstelling van lessen krijgt (mits er geen toetsen zijn natuurlijk).

Proefstuderen
Wil je wat uitgebreider kennismaken met een opleiding? Dan kun je je aanmelden voor proefstuderen. Je volgt dan met andere studiekiezers een lesprogramma. Je ervaart hoe het is om colleges te volgen. En je krijgt een beeld van de onderwerpen en thema’s die bij de studie aan bod komen. Je kunt vragen stellen aan docenten en studenten en een kijkje nemen in het studiemateriaal. Ga naar de website van de opleiding en kijk of je een dagje kunt proefstuderen. Als je dit gaat doen, geef het dan aan bij je decaan, dan regelt hij dat je hiervoor vrijstelling van lessen krijgt (mits er geen toetsen zijn natuurlijk).

Lever de verlofbrief voor oriëntatie vervolgopleiding uiterlijk een week van tevoren in bij je decaan. Je hebt voor deze aanvraag de goedkeuring van je ouders nodig.

Wanneer aanmelden?
Van 1 oktober tot 1 mei kun je je aanmelden voor de opleiding van jouw keuze.
LET OP: als jouw opleiding een numerus fixus heeft (zie hieronder), dan valt de deadline om je aan te melden al op 15 januari. Klik hier voor de huidige lijst van numerus fixus opleidingen.

Je aanmelding (officieel heet dat een ‘verzoek tot inschrijving’) regel je via studielink.nl. Je hebt een DigiD nodig om je bij Studielink in te schrijven voor een opleiding in het Hoger Onderwijs. Vraag dat tijdig aan; het kan een week duren voordat je je wachtwoord ontvangt. Doe je een opleiding bij een particuliere instelling, bijvoorbeeld Nijenrode of TIO, dan hoef je je niet via Studielink aan te melden, maar schrijf je je rechtstreeks in bij de onderwijsinstelling.

Je kunt in Studielink totaal maar liefst vier actieve verzoeken tot inschrijving doen per studiejaar. Van die vier verzoeken mogen er maximaal twee opleidingen met een numerus fixus (opleiding met een selectieprocedure) zijn. Overigens kan je altijd je aanmeldingen wijzigen, dus aarzel niet: je zit er niet aan vast! Vanaf 1 oktober kan je je al inschrijven.

Sommige opleidingen hebben een zogenaamd gefaseerd aanmeldingstraject met selecties en audities. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste kunstopleidingen. Voor deze opleidingen kan de aanmelding op een andere, vroegere datum sluiten. Informeer tijdig bij de opleiding! Voor de ALO (voor eerstegraads sportleraar) kun je je in het najaar al aanmelden voor de testdagen.

Heb je plannen om in het buitenland te gaan studeren? Dan moet je je langer van tevoren inschrijven via Studielink. Informeer goed bij de instelling hoe dit in zijn werk gaat!


Studiekeuzecheck
Voor verreweg de meeste studies geldt dat iedereen die aan de formele eisen voldoet, van harte welkom is. Na je inschrijving word je uitgenodigd voor een studiekeuzecheck; de instelling onderzoekt of je verwachtingen en capaciteiten overeenkomen met wat de opleiding te bieden heeft. Dit kan gebeuren door middel van een vragenlijst, een test, een gesprek, een proefcollege, etc. Op basis van de uitslag krijg je een advies, bijvoorbeeld:

 • dat je de goede keuze maakt;
 • dat je je keuze nog eens moet heroverwegen;
 • dat er vaardigheden of vakken zijn waar je extra aandacht aan zou kunnen besteden om de kans op uitval of vertraging te beperken.

Let goed op hoe en wanneer de opleiding van jouw keuze de studiekeuzecheck doet, zodat het niet samenvalt met bijvoorbeeld je post-examenreis!

Voor alle numerus fixus-studies geldt:

 • Inschrijven vóór zaterdag 15 januari met DigiD
 • Je mag in één studiejaar bij maximaal twee numerus fixus opleidingen met de selectieprocedure meedoen. Dat kan dezelfde opleiding op twee verschillende instellingen zijn. Alleen voor Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je maar op één instelling meedoen met de selectieprocedure. Dus bijvoorbeeld: niet twee keer fysiotherapie, wél fysiotherapie en tandheelkunde.

Controleer je aantal selectiepogingen:

 • Je mag in totaal drie keer meedoen aan een selectieprocedure voor een opleiding. Per opleiding/instelling kan dat minder zijn.
 • Heb je al een keer meegedaan aan een decentrale selectie, dan telt dat mee als selectiepoging. Er wordt dan ook wel gesproken over ‘historische deelnames’. Het aantal selectiepogingen is van belang, omdat je aan een opleiding met numerus fixus maar een beperkt aantal keren mag deelnemen aan de selectie. Afhankelijk van de instelling en opleiding kan dit variëren van één tot drie keer.
 • Het is daarom van belang dat je in Studielink jouw aantal geregistreerde selectiepogingen controleert. Wanneer je ná 15 januari een actief verzoek tot inschrijving hebt voor een fixusopleiding, dan wordt dit als een selectiepoging geteld.

Uitslag Numerus Fixus studies:

 • Op vrijdag 15 april ontvang je een rangnummer.
  • Voorbeeld 1: er zijn 100 plaatsen, jij krijgt nummer 85: je krijgt dan een plaats aangeboden, die je binnen 14 dagen moet accepteren.
  • Voorbeeld 2: er zijn 100 plaatsen, jij krijgt nummer 101: pas als iemand zijn plaats niet inneemt (want bv. bij 2 opleidingen aangenomen of niet geslaagd), krijg jij een plaats aangeboden.

Dus: hoe hoger het nummer, hoe kleiner de kans dat je een plaats wordt aangeboden.

 • Binnen 14 dagen kun je verzoeken onterechte deelname van de lijst te halen (bv. als je gezakt bent)
 • 15 augustus ontvang je een overzicht van je aantal deelnames
 • In beroep gaan tegen beslissing: bij de onderwijsinstelling zelf

Selectie aan de poort:
Sommige opleidingen mogen ook leerlingen selecteren op geschiktheid. Ook zij hanteren vaak 15 januari als inschrijfdatum. We noemen dit ‘selectie aan de poort’: deze opleidingen met ‘aanvullende eisen’ staan dus niet op het lijstje opleidingen met een numerus fixus. Hier geldt dat inschrijving en selectie los staat van Studielink, je verbruikt dus geen selectiekans. Voorbeelden zijn de hotelscholen, kunstopleidingen en sportopleidingen.

Plan B:
Als je op 15 april hoort dat je niet geplaatst bent, heb je nog tot 1 mei om je voor een andere studie in te schrijven. Zorg er dus voor dat je alternatieven hebt! Je kunt je op Studielink maar liefst voor 4 verschillende studies aanmelden!
Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van opleidingen van met een selectieprocedure (numerus fixus) zoals die was voor het huidige studiejaar.


LET OP: Instellingen mogen nog tot 1 oktober hun numerus fixusopleidingen doorgeven. Deze lijst zal mogelijk nog wijzigen. Kijk op studiekeuze123.nl -> Menu -> Info & uitleg -> Numerus fixus voor een actueel overzicht.

Wat kost studeren?

Studeren is natuurlijk hartstikke leuk, maar kost ook veel geld!
Dit waren in 2021 de uitgaven van de gemiddelde student per maand: (onderzoek NIBUD)

 • Collegegeld € 184
 • Huur kamer € 426
 • Boodschappen: € 173
 • Studieboeken -en benodigdheden: € 49
 • Vervoer (naast de OV-chipkaart): € 72
 • Ontspanning, uitgaan en sport: € 124
 • Kleding en schoenen: € 53
 • Zorgverzekering: € 115
 • Telefoon: € 19

Totaal: € 1.215 per maand

Studiefinanciering
Omdat studeren erg duur is, wil de overheid je graag helpen op financieel gebied.
Als je gaat studeren na je middelbare school, heb je recht op studiefinanciering.

De overheid gaat er van uit dat er drie partijen mee kunnen betalen aan jouw studie:

 1. de overheid: via bekostiging van de instellingen
 2. indien mogelijk: je ouders. Als je ouders niet genoeg verdienen, krijg je een aanvullende beurs (in hoogte afhankelijk van het inkomen van de ouders, maximaal € ,- per maand. Als je binnen 10 jaar je diploma behaalt, wordt dit omgezet in een gift)
 3. jijzelf: door te gaan lenen en/of een bijbaan te nemen

Dit zijn de bedragen voor studiefinanciering in studiejaar 2022-2023:

Belangrijke opmerkingen:

 • Voor een 4-jarige HBO- of universitaire studie kun je in totaal 7 jaar studiefinanciering ontvangen
 • Een aanvullende beurs geldt voor de officiële duur van je opleiding (meestal 4 jaar)
 • Het studentenreisproduct ontvang je de eerste 5 jaar
 • Voor opleidingen die langer duren dan 4 jaar, kun je langer studiefinanciering ontvangen
 • Je moet al je studiefinanciering binnen 10 jaar opgebruiken
 • Met het studentenreisproduct reis je gedeeltelijk gratis en gedeeltelijk met korting. Het is deel van je lening – je kunt er voor kiezen er geen gebruik van te maken
 • Het wettelijk collegegeld voor 2022-2023 bedraagt € 2.208,-. Ook hiervoor kun je geld lenen.
 • Onder het nieuwe leenstelsel mag je onbeperkt bijverdienen

Terugbetalen
Onder het wettelijk minimum loon (nu € 20.412,-) ben je vrijgesteld van afbetaling. Van wat je meer verdient dan dat, moet je 4% gebruiken om af te lossen.

Voorbeeld: met een inkomen van € 30.412,- (€ 2.534,33 per maand)  is het bedrag boven de drempel € 10.000,-. Daarvan dient € 400,- per jaar, dat is € 33,33 per maand, gebruikt te worden voor aflossing. Dit is het bedrag wat deze persoon maximaal terug moet betalen. Als je 35 jaar betaald hebt en je schuld is nog niet helemaal afgelost, wordt het restant je waarschijnlijk kwijtgescholden.

Een handig boekje over student en financiën is de Geldwijzer studenten (€ 9,95), verkrijgbaar bij het NIBUD via de site nibud.nl. Daar staan nog meer goede tips!

Niet vergeten:

 • Als je jonger bent dan 18 jaar, dan kunnen je ouders een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen, naast de kinderbijslag. Ben je 18 jaar, dan stopt dat en kom jij in aanmerking voor de basistoelage studiekosten en eventueel de aanvullende toelage (afhankelijk van inkomen van je ouders). Voor meer informatie: duo.nl
 • Meld je hiervoor aan bij DUO  in het kwartaal vóór het kwartaal waarin je 18 wordt!

Houd rekening met het feit dat het Hoger Onderwijs en alle regels er omheen kunnen worden aangepast. Hoe zorgvuldig we ook te werk gaan, zorg dat je op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen. Updates vind je op DUO.nlof Rijksoverheid.nl en natuurlijk op de website van de instelling en de opleiding van je keuze.

 • Download de Studiekeuzeapp in de Play Store of App Store en gebruik de Keuzegids om verschillende opleidingen te vergelijken!
 • Ga online op zoek naar studiekeuzetesten. Deze testen kunnen je een duwtje in de rug geven bij het oriënteren op een leuke studie.
 • Bezoek open dagen! De data van de verschillende open dagen zijn te vinden in de Open Dagen kalender of op de website van de opleiding zelf. Ben je enthousiast geworden na een open dag, dan is het leuk om je in te schrijven voor een dagje meelopen bij de opleiding. Proefstuderen kan vaak ook. Hier krijg je vrijstelling van lessen voor, mits je het tijdig aangeeft bij de decaan.
 • Ga naar studiekeuze123.nl voor een hele berg aan informatie over studeren!
 • Praat veel met mensen over jouw studiekeuze! Praat met je coach, je docenten, je decaan, je ouders, je oom, je tante, je neef, je buurvrouw. Vraag hen eens hoe zij tot hun huidige baan gekomen zijn. Het is ontzettend interessant om te horen welke route mensen hebben afgelegd om te komen waar ze nu zijn. Vraag hen ook wat zij bij jou vinden passen. Hierdoor kan jij ook geholpen worden in het maken van jouw keuze!
 • Heb je twijfels, vragen of wil je gewoon eens van gedachten wisselen?
  Loop langs bij je decaan! Hij is te vinden op de tweede verdieping, in kamer 219. Als hij er niet is, stuur hem dan een mailtje om een afspraak te maken: j.ducaat@rijnlandslyceum-rlo.nl