Kalender:

Periode 1– gastles Leids Universiteit
– informatie over profielkeuze tijdens ouderavond
Periode 2– November: Leidse Voorlichtingsavonden
Periode 3– bezoek aan Erasmus Universiteit
– Vrijdag 1 maart: voorlopige profielkeuze in Zermelo
– Gesprek met decaan n.a.v. voorlopige profielkeuze
Periode 4– Dinsdag 14 mei: definitieve profielkeuze in Zermelo
– Eventueel gesprek met decaan n.a.v. definitieve profielkeuze
profielwijzigingen alléén nog mogelijk als het roostertechnisch kan

Nieuwe vakken: in 5vwo starten er 5 nieuwe vakken

Bedrijfseconomie
informatica
maatschappijwetenschappen
muziek
tekenen

Wil je weten welk profiel je nodig hebt voor welke opleiding?
Check de tool Van Profiel naar Studie

In het algemeen geldt dat wiskunde B en natuurkunde nodig zijn voor technische studies, en wiskunde A of B, natuurkunde, scheikunde en biologie voor medische en biologische studies.

Als je met een VWO diploma een HBO opleiding gaat volgen gelden er minder strikte eisen voor je profiel.

Of kijk op deze lijst.